Home » Rekolekcje 2017

Rekolekcje 2017

PLAN REKOLEKCJI

27 marca

Godz. 8.00                           Przyjazd „gimbusu”

Godz. 8.00 – 8.35               Dyżur w szkole: J. Kolecki

Godz. 8.40                           Zbiórka przed Kościołem: I, II, III Gimnazjum (sprawdzenie obecności   przez opiekunów: P. Garbarek, J. Kolecki, J. Marcinkowska)

Godz. 10.15                         Ponowne sprawdzenie obecności klas gimnazjalnych

                                               Klasa I i II Gimnazjum – do domu

                                               Klasa III Gimnazjum – powrót do szkoły z wychowawcą

                                               Zajęcia w szkole:

Godz. 10.30 – 12.00          J. Polski – A.Kebernik

Godz. 12.00 – 13.30          Historia – M. Tomczak

Godz. 10.25                         Zbiórka przed Kościołem: IV, V, VI SP (sprawdzenie obecności przez opiekunów: K. Kujawa, B. Rudnicka, A. Zielińska)

Godz. 11.45                         Ponowne sprawdzenie obecności klas szkoły podstawowej.

                                               Powrót uczniów do domu.

Godz. 12.10                         Zbiórka przed Kościołem: II, IIIa, IIIb SP (sprawdzenie obecności przez opiekunów: A. Nowicka-Smoczyk, A. Michalska, I. Matyla)

Godz. 13.15                         Ponowne sprawdzenie obecności klas szkoły podstawowej.

                                               Powrót uczniów do domu.

Godz. 13.20 – 14.00           Dyżur w szkole: I. Matyla

Godz. 14.00                         Odjazd „gimbusu”

 

28 marca

Godz. 8.00                           Przyjazd „gimbusu”

Godz. 8.00 – 8.35               Dyżur w szkole: P. Garbarek

Godz. 8.40                           Zbiórka przed Kościołem: I, II, III Gimnazjum (sprawdzenie obecności przez opiekunów: P. Garbarek, J. Kolecki, J. Marcinkowska)

Godz. 10.15                         Ponowne sprawdzenie obecności klas gimnazjalnych

                                               Klasa I i II Gimnazjum – do domu

                                               Klasa III Gimnazjum – powrót do szkoły z wychowawcą

                                               Zajęcia w szkole:

Godz. 10.30 – 12.00          Matematyka

Godz. 12.00 – 13.30          Chemia

Godz. 10.25                         Zbiórka przed Kościołem: IV, V, VI SP (sprawdzenie obecności przez opiekunów: K. Kujawa, B. Rudnicka, A. Zielińska)

Godz. 11.45                         Ponowne sprawdzenie obecności klas szkoły podstawowej.

                                               Powrót uczniów do domu.

Godz. 12.10                         Zbiórka przed Kościołem: II, IIIa, IIIb SP (sprawdzenie obecności przez opiekunów: A. Nowicka-Smoczyk, A. Michalska, I. Matyla)

Godz. 13.15                         Ponowne sprawdzenie obecności klas szkoły podstawowej.

                                               Powrót uczniów do domu.

Godz. 13.20 – 14.00           Dyżur w szkole: A. Nowicka-Smoczyk

Godz. 14.00                         Odjazd „gimbusu”

 

29 marca

Godz. 8.00                           Przyjazd „gimbusu”

Godz. 8.00 – 8.35               Dyżur w szkole: J. Marcinkowska

Godz. 8.40                           Zbiórka przed Kościołem: I, II, III Gimnazjum (sprawdzenie obecności przez opiekunów: P. Garbarek, J. Kolecki, J. Marcinkowska)

Godz. 10.15                         Ponowne sprawdzenie obecności klas gimnazjalnych

                                               Klasa I i II Gimnazjum – do domu

                                               Klasa III Gimnazjum – powrót do szkoły z wychowawcą

                                               Zajęcia w szkole:

Godz. 10.30 – 12.00          Matematyka

Godz. 12.00 – 13.30          J. angielski

Godz. 10.25                         Zbiórka przed Kościołem: IV, V, VI SP (sprawdzenie obecności przez opiekunów: K. Kujawa, B. Rudnicka, A. Zielińska)

Godz. 11.45                         Ponowne sprawdzenie obecności klas szkoły podstawowej.

                                               Powrót uczniów do domu.

Godz. 12.10                         Zbiórka przed Kościołem: II, IIIa, IIIb SP (sprawdzenie obecności przez opiekunów: A. Nowicka-Smoczyk, A. Michalska, I. Matyla)

Godz. 13.15                         Ponowne sprawdzenie obecności klas szkoły podstawowej.

                                               Powrót uczniów do domu.

Godz. 13.20 – 14.00           Dyżur w szkole: A. Michalska

Godz. 14.00                         Odjazd „gimbusu”