Home » > Kategoria główna » „Nasza mała ojczyzna”

„Nasza mała ojczyzna”

Tematem przewodnim minionego tygodnia była ” Nasza mała ojczyzna”. Mądre sowy rozmawiały o miłości do naszej ojczyzny, o tym, co oznacza słowo PATRIOTYZM, śpiewały  hymn, uczyły się wierszy,  i piosenek. Poznały tańce ludowe i stroje z naszego regionu. Czytały legendy o Warsie i Sawie.  Przypomniały barwy polskiej flagi, jak wygląda polskie godło oraz największe miasta naszego kraju i nazwę rzeki- Wisłę. W tym tygodniu dzieci poznały również nowa literkę D jak Dom. Ponadto dzieci kształtowały umiejętność odróżnienia miasta od wsi. Określały wielkości oraz nazwy różnych domów i budynków. W efekcie końcowym wykonały przepiękne prace plastyczne oraz nagrały krótką  inscenizację  z okazji dnia 11 listopada Święta Niepodległości.