Home » > Kategoria główna » Pierwszy Dzień Wiosny w Przedszkolu

Pierwszy Dzień Wiosny w Przedszkolu

Powitanie wiosny to dla każdego przedszkolaka wyjątkowe wydarzenie. Ogromne emocje wśród naszych dzieci, wzbudziły już same przygotowania, które rozpoczęliśmy dużo wcześniej niż kalendarzowe nadejście wiosny. Podczas licznych spacerów, szukaliśmy oznak nowej pory roku, poznaliśmy wiersze i piosenki o tematyce wiosennej. Wreszcie nadszedł oczekiwany dzień…

W dniu 22.03.2021 r. dzieci z naszego Przedszkola  wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie ,,Pożegnania zimy – powitania wiosny”. Tego dnia sala, w której zgromadziła się cała społeczność przedszkola zamieniła się w wielobarwne wiosenne kolory. Żeby przyspieszyć nadejście wiosny, dzieci pożegnały Marzannę okrzykami: „Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno, Ciebie pożegnamy, wiosnę powitamy!” W dalszej części uroczystości dzieci przywołały,, Wiosnę” wierszykami, piosenkami, która po przybyciu zaprosiła wszystkie dzieci do wspólnych wiosennych zabaw i tańców. Na koniec przedszkolaki wykonały wiosenne prace plastyczne, wyrażając w ten sposób radość z przyjścia nowej pory roku. Mamy nadzieję, że wiosna zagości u nas już na dobre.