Home » > Kategoria główna » Spotkanie z Policją

Spotkanie z Policją

Klasy 1-3 wzięły udział w spotkaniu przygotowanym przez policjantów z Komendy Policji w Jarocinie. Tematem było oczywiście bezpieczeństwo na drodze, w domu, podczas spotkania z nieznajomym. Poznawaliśmy i utrwalaliśmy zasady postępowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.