Home » > Kategoria główna » Gabrysia Wróblewska w Młodzieżowej Radzie Miejskiej

Gabrysia Wróblewska w Młodzieżowej Radzie Miejskiej

26 stycznia odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej. W naszej szkole wybory wygrała Gabriela Wróblewska z klasy 6, która w ostatni piątek złożyła uroczyste ślubowanie i została prawdziwą radną. Gabriela wykazała się wielką odwagą i zgłosiła swoją kandydaturę do wyborów na stanowisko pierwszego zastępcy przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miejskiej. Gratulujemy!