Home » Historia szkoły

Historia szkoły

 

 • Z dniem 1 września 2015 prowadzenie szkoły przejmuje Fundacja Zaradni Odważni Oryginalni. Dyrektorem Szkoły zostaje mgr Maciej Konieczny
 • Mgr Andrzej Dworzyński z dniem 1 wrzesnia 2012 zarządzeniem Burmistrza został powołany na dyrektora Zespołu Szkół w Wilkowyi na okres 5 lat.
 • W roku szkolnym 2012/2013 zostaje zainicjowana przez mgr Lucyną Muzykę innowacja pedagogiczna – EDUSCIENCE. Szkoła uzyskała zgodę Kuratora Oświaty i Burmistrza, otrzymała sprzęt multimedialny do realizacji tych działań.
 • W roku szkolnym 2012/2013 powstaje w Gimnazjum klasa sportowa – piłki nożnej. Pierwszym wychowawca klasy sportowej jest mgr Jacek Kolecki
 • W dniach 26.07.2011 do 5.10.2011 Burmistrz Jarocina trzykrotnie odwołał Dyrektora Szkoły, pomimo dobrej oceny jego pracy przez Kuratorium. Dwukrotnie decyzja ta była unieważniona przez Wojewodę Wielkopolskiego,a po raz trzeci wojewoda wydał osobne zarządzenie w sprawie przywrócenia Andrzeja Dworzyńskiego na stanowisko dyrektora. W tym trudnym dla szkoły okresie pełniącym obowiązki dyrektora była Krystyna Kaczmarek
 • Drużyna piłkarska dziewcząt w piłce nożnej „Wilki” uzyskała II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Orlika o Puchar Donalda Tuska. Dziewczęta trenował Jacek Kolecki, a wspomagała Ewelina Sokowicz – Król
 • Gimnazjum w Wilkowyi oraz Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich uzyskały certyfikat za udział w programie Laboratorium Szkoły z Klasą 2.0. W gimnazjum koordynatorem pracy była wicedyrektor Krystyna Kaczmarek, a udział wzięły jeszcze Hanna Woźniak i Lucyna Muzyka.. W szkole podstawowej udział wzięła Marzena Wojtkowiak, Joanna Marcinkowska oraz koordynator działań Anna Muzyka
 • Poświęcenie boiska sportowego do koszykówki przed szkołą. Poświęcenia dokonał ks. Tadeusz Marchlowicz – probosz parafii w Wilkowyi.
 • Szkoła bierze udział w projekcie „ Równe szanse edukacyjne dla dzieci z gminy Jarocin”
 • 7 kwietnia 2011 roku została odsłonięta tablica – Miejsce Odkrywania Talentów – którą to naszemu UKS-owi działającemu przy Zespole Szkół w Wilkowyi przyznało MEN.
 • Szkoła bierze udział w projekcie „Kreatywna Szkol@”. Otrzymaliśmy 35 notebooków dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Mamy więc dwie mobilne sale multimedialne.
 • Kwiecień 2010 – Katarzyna Kebernik została laureatką Wojewódzkiego Konkursu z Jezyka Polskiego- opiekun Alina Kebernik
 • We wrześniu 2009 biblioteka szkolna przeszła pod opiekę Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jarocinie stając się jej filią.
 • Uchwałą Nr XLII/394/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 1 czerwca 2009 powstało w  Wilkowyi Szkolne Schronisko Młodzieżowe z bazą w szkole.
 • W roku szkolnym 2008/2009 szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”, za który szkoła otrzymała certyfikat.
 • Z końcem roku 2008 szkoła została doposażona w pomoce naukowe i nowe meble zarówno w salach jak i w pokoju nauczycielskim.
 • Do szkoły podstawowej przychodzą uczniowie ze szkoły w Łuszczanowie. Są dwie klasy szóste VIa i VIb
 • sierpień 2008 – termomodernizacja budynków szkoły
 • kwiecień – maj 2008 wizytację w szkole prowadzi starszy wizytator pani Anna Kaczmarek
 • 24 listopada 2007 roku doszło do awarii instalacji wodnej w piwnicy szkolnej. Piwnica została zalana. Dzięki ofiarnej pracy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowyi,  woźnych oraz pracowników szkoły szkoła szybko powróciła do normalnej pracy
 • czerwiec 2007 Gimnazjum otrzymuje nową salę komputerową przy współfinansowaniu fundacji EFS. Mamy 10 nowych komputerów, w systemie Windows XP, drukarkę, skaner, przenośny komputer laptop, który może być sprzężony z wyświetlaczem. Wszystko współpracuje w sieci. Mamy w sali bibliotecznej i komputerowej Internet.
 • kwiecień 2007 Jakub Kebernik uczeń naszego Gimnazjum zostaje laureatem Wojewódzkiego Konkursu z Geografii – opiekun Ewa Wosińska
 • sierpień 2006 do biblioteki szkolnej otrzymujemy 4 nowe komputery
 • styczeń 2006 – w naszej szkole działa filia Biblioteki Publicznej z Jarocina
 • wrzesień 2005 – nasza szkoła otrzymuje nową salę gimnastyczną z bazą noclegową
 • marzec 2005 Mateusz Bardziński uczeń naszego Gimnazjum zostaje laureatem Wojewódzkiego Konkursu z Chemii – opiekun Anna Muzyka
 • grudzień 2003 – wielki remont w szkole – usunięte zostały azbestowe podłogi
 • październik 2003 – Gimnazjum w Wilkowyi otrzymuje tytuł „Szkoła z klasą”
 • 1 IX 2003 – Utworzony zostaje ponownie Zespół Szkół w Wilkowyi, w skład którego wchodzą Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole. Dyrektorem zostaje mgr Andrzej Dworzyński, a zastępcą została mgr Krystyna Kaczmarek
 • 2002/2003 – Udział Gimnazjum w konkursie „Szkoła z klasą”
 • 2002 – Powstaje szkolna witryna internetowa wykonana przez nauczyciela informatyki Annę Muzykę.
 • 2001 – Gimnazjum w Wilkowyi zostało wyodrębnione jako osobna placówka oświatowa. Na dyrektora Gimnazjum zostaje powołana mgr Krystyna Kaczmarek
 • 1999 – Ruszyła reforma oświatowa. W szkole w Wilkowyi powstają pierwsze dwie klasy gimnazjalne.
 • 1 IX 1996 Dyrektorem szkoły został mgr Andrzej Dworzyński
 • 27 XII 1993 Powstaje Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Zarząd Główny w Poznaniu przyznał naszej szkole Dyplom Członka Zbiorowego Towarzystwa
 • 15 XII 1990 – Dekoracja sztandaru szkoły Odznaką za Zasługi dla ZBOWiD-u nadaną przez Zarząd Główny ZBOWiD
 • 15 IX 1988 – Uroczyste obchody 25-lecia szkoły -TYSIĄCLATKI
 • 1985 Dyrektorem szkoły zostaje mgr Janina Jędrzejak, dotychczasowa nauczycielka naszej szkoły.
 • 1982 – Otwarty został zmodernizowany budynek starej szkoły (1895). Wszystkie klasy chodzą na jedną zmianę.
 • 1979 – Wojewódzka inauguracja eksperymentu pedagogicznego pod nazwą Kaliska Próba Kolarska
 • 30 grudnia 1976 Uroczyste wręczenie szkole sztandaru, ufundowanego przez Komitet Rodzicielski, zakłady pracy, nauczycieli i uczniów szkoły.
 • 1976 – 1985 W Wilkowyi utworzono Zbiorczą Szkołę Gminną, w skład której weszły szkoły podstawowe 8-klasowe i 4-klasowe, przedszkola i domy kultury z okolicznych miejscowości.
 • 1969 – Kierownictwo szkoły przejął p. mgr Roman Sokowicz. Powstaje wtedy boisko sportowe i zielona sala gimnastyczna
 • 1963 – Rozpoczęło działalność pierwsze przedszkole w naszej miejscowości.
 • 9 września 1962 otwarto uroczyście budynek nowej szkoły, zbudowanej w ramach akcji: Tysiąc szkół na TYSIĄCLECIE. W tym to czasie pojawia się po raz pierwszy imię Powstańców Wielkopolskich jako imię Patrona Szkoły.
 • 1961/1962 – zanotowano najwyższą liczbę dzieci uczących się w szkole 287 – było wtedy 10 klas i 10 nauczycieli.
 • 1 marca 1945 otwarto szkołę ponownie.
 • 1939 – 1945 – w okresie okupacji szkoła była zamknięta – piszący kronikę p. Ignacy Nowak został wysiedlony do Generalnej Guberni. Po jego powrocie.
 • 1925 – na terenie całej Polski ujednolicono organizację roku szkolnego. Odtąd rok szkolny rozpoczynał się 1 września, a kończył 27 czerwca. Do klas I – II wprowadzono, w miejsce tabliczek i rysików – zeszyty i ołówki.
 • 1922 – objął posadę nauczyciela Ignacy Nowak. W tym czasie nadzór i obowiązek utrzymania szkoły miał dozór szkolny, w skład którego wchodzili sami gospodarze. Nie był to dobry okres dla szkoły.
 • 1920 – osiadł tu, przybyły z Małopolski nauczyciel – Władysław Gabryel
 • 1919 – 1920 uczyli w szkole proboszcz tutejszej parafii ks. Franciszek Przybylski oraz jego siostra Maria.
 • 1908 – 1918 -kierownikiem szkoły był Palutke Niemiec. Pomimo, że żona jego była Polką, był wielkim germanofilem. Bił dzieci za mowę polską, a w stosunku do starszego społeczeństwa miał rolę żandarma. Uciekł z Wilkowyi w przełomowych dniach 1918 r.
 • 1885 – został pobudowany drugi budynek szkolny (rozebrano go w 1979 roku), w którym znalazły miejsce dwie klasy, w starym budynku zamieszkali nauczyciele. Ten budynek rozebrano dopiero w 1997 r.
 • 1872 – obejmuje posadę kierownika szkoły Władysław Rydlewski
 • 1830 – osiadł w Wilkowyi stały nauczyciel – Józef Brandowski