Home » Regulaminy

Regulaminy

Szkoła podstawowa:

 1. Regulamin przewozu uczniow: pdf
 2. Regulamin korzystania z sali sportowej: pdf
 3. Regulamin przerw międzylekcyjnych i dyżurów nauczycielskich: pdf
 4. Regulamin rady pedagogicznej: pdf
 5. Regulamin sali komputerowej: pdf
 6. Regulamin świetlicy szkolnej: pdf
 7. Regualmin wycieczek szkolnych: pdf

Gimnazjum:

 1. Regulamin korzystania z boiska sportowego: pdf
 2. Regulamin korzystania z sali sportowej: pdf
 3. Regulamin przerw międzylekcyjnych i dyżurów nauczycielskich: pdf
 4. Regulamin przewozu uczniów: pdf
 5. Regulamin rady pedagogicznej: pdf
 6. Regulamin sali komputerowej: pdf