Home » Ostry Dyżur

Ostry Dyżur

Dodatkowa forma pomocy uczniom w nauce .

Pomysłodawcą tej inicjatywy był dyrektor szkoły .

Głównym celem zajęć jest wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, a także zminimalizowanie korzystania przez uczniów z płatnych korepetycji.

Zajęcia służą także indywidualizacji procesu nauczania. Skierowane są głównie do uczniów, którzy :

a )  opuścili zajęcia szkolne z powodu :

–  choroby ,

–  reprezentowania szkoły w konkursach przedmiotowych , zawodach sportowych itp ,

–  udziału w wycieczkach organizowanych przez szkołę;

b) mają duże problemy w opanowaniu materiału z podstawy programowej dla II i III etapu edukacyjnego .

Uczniowie objęci tą formą pomocy bardzo pozytywnie wyrażają się o zajęciach .