Home » Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

PIŁKA NOŻNA W WILKOWYI

Zajęcia z piłki nożnej odbywają się we wtorki w godz. 14:40-15:25 dla klas I-III oraz 15:30-16:15 dla klas IV-VI i I-III gimnazjum. Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia dla klas I-III szkoły podstawowej, systematycznie przychodzi ok 20 dzieci zarówno chłopcy jak i dziewczynki. Zajęcia dla starszych uczniów również mają bardzo dużą frekwencje ok 15 tutaj także przychodzi spora grupa dziewczyn, które chcą dorównać chłopakom.

Następne zajęcia z piłki nożnej skierowane są dla najmłodszych (przedszkolaki) w czwartki o godz. 13:50 – 14:35. Zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej, jest to najbardziej aktywna grupa przez całą godzinę trwają zawody, ćwiczenia oraz mecze piłki nożnej.

 

WARSZTATY  PLASTYCZNE

Warsztaty plastyczne w naszej szkole mają na celu rozbudzić wrażliwość na piękno,  zainspirować do samodzielnych działań, udoskonalić  nabyty do tej pory warsztat umiejętności własnych, oraz poszerzyć horyzonty poznawcze wśród uczestników warsztatów. Staramy się by atmosfera podczas zajęć była dla wszystkich małych artystów tak samo przyjemna i dawała  radość z tworzenia.

W naszej pracowni plastycznej uczniowie nigdy nie pracują na ocenę, tutaj można po prostu przyjść i się twórczo zrelaksować.

Zajęcia odbywają się w każdą środę od 14.40.do 15.25.

Wszystkie wykonane prace plastyczne  dzieci mogą zabierać do domu.

 

Robotyka
Zajęcia dodatkowe z robotyki odbywają się w poniedziałki i wtorki o godz. 14.40. Na zajęcia uczęszczają uczniowie zarówno z gimnazjum jak i ze szkoły podstawowej. Na zajęcia uczęszcza 15 osób. Uczniowie korzystają z  zestawów Lego Mindstorms. Są to klocki edukacyjne, przeznaczone dla młodych odkrywców i konstruktorów. Uczniowie pracując z EV3 są zachęcani do kreatywnego rozwiązywania problemów metodą burzy mózgów, poprzez proces selekcji, budowania, testowania i ewaluacji. Ponadto uczą się:
–    projektowania i budowy programowalnych robotów z wykorzystaniem silników, czujników, przekładni, kół, osi i innych technicznych składników
–    rozumienia i interpretacji dwuwymiarowych rysunków i schematów wykorzystywanych do budowy modeli trójwymiarowych
–    zdobywania praktycznego doświadczenia z wykorzystaniem narzędzi matematycznych, np. szacowanie i pomiar wielkości fizycznych, analiza danych, wyznaczanie średniej
–  rozwijają umiejętności komunikacyjne, szczególnie w zakresie języka technicznego i słownictwa naukowego.
Niezwykle istotne jest również to iż uczniowie mogą testować własne pomysły i rozwiązania w oparciu o nabytą wiedzę oraz korygować błędy i poprawiać własne projekty. W celu zrealizowania konkretnego zadania muszą podjąć współpracę z kolegami z grupy, a pielęgnowanie powyższej umiejętności jest niezwykle ważne w ujęciu społecznymi pozwala wzrastać młodemu człowiekowi w przekonaniu istotności nawiązywania relacji międzyludzkich na potrzeby wspólnego wykonywania zadań.

 

Zajęcia muzyczne i chór.

Zajęcia muzyczne odbywają się w każdą czwartek o godzinie 14:40,

Chór w każdy piątek od godziny 14:40

Bawimy się, śmiejemy, a czasem, by jeszcze głośniej było, śpiewamy.

W grupie młodszej zdarza nam się potańczyć, pograć na instrumentach i od czasu do czasu „coś muzycznego” stworzyć.

Grupa starsza – chórzystki – zajmuje się oprawą muzyczną akademii i uroczystości szkolnych.

W planach mamy rozszerzenie naszej działalności o wycieczki. Pierwsza, która jest w fazie realizacji, ma się odbyć do…

… Mc Donald’a.

 

Zajęcia teatralne

Zajęcia teatralne podzielone są na dwie grupy: klasy młodsze (Szkoła Podstawowa – środa, godzina 14:40) i starsze (Gimnazjum – środa, godzina 15:30).

Na zajęciach zajmujemy się budowaniem wrażliwości  i umiejętności scenicznych, otwartością na stawiane zadania i poszukiwaniem kreatywnych rozwiązań, przezwyciężamy tremę, zdobywamy doświadczenie aktorskie. Wykorzystujemy do tego to, co nam wpadnie w ręce: własne ciało, mimikę, tembr głosu, śpiew, taniec, ruch sceniczny, ciuszki, fatałaszki i wszystko to, co zdołamy unieść lub tylko dociągnąć na próbę. Krótko mówiąc:

Uczymy się bawić teatrem i teatrem bawimy się !

 

GRY PLANSZOWE

W każdy wtorek na 7 godzinie lekcyjnej (13.50-14.35) chętne dzieci z klasy   II, IIIA i IIIB spotykają się w świetlicy, aby pograć w gry planszowe. Uczymy się nie tylko jak wygrywać czy przegrywać, ale też liczyć, myśleć kreatywnie. Każda z gier jest inna i uczy innych umiejętności. Między innymi gry: kształtują postawy koleżeńskie, uczą opanowania i cierpliwości, wyrabiają nawyki przestrzegania dyscypliny i reguł gry, uświadamiają graczom potrzebę współdziałania i podporządkowania się interesom grupy. Szczególnie dla dzieci chęć wygrania jest motywacją do zmaksymalizowania wysiłku intelektualnego. Na naszych zajęciach jest może momentami troszkę za głośno, ale przynajmniej zawsze wesoło.

 

Zajęcia dodatkowe z badmintona – czwartek 13:50 – 14:35

Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy z elementami badmintona. Na zajęciach stosujemy dużą ilość gier i zabaw nauczających podstawy gry w badmintona, gry na uproszczonych zasadach oraz wiele ćwiczeń wspomagających prawidłowy rozwój cech motorycznych dzieci. Głównym celem zajęć jest zachęcenie do uprawiania sportu, a w szczególności badmintona.