Home » > Kategoria główna » Klasa V u lekarza

Klasa V u lekarza

Klasa 5 przygotowała  na lekcję  języka niemieckiego scenki podsumowujące tematykę  omawianą na wcześniejszych zajęciach.  Scenki przedstawiały wizytę u lekarza.  Uczniowie sami przygotowywali  treść dialogu, uczyli się jej na pamięć oraz prezentowali swoją grę aktorską. Wszyscy  ciekawie przedstawili i  sumiennie leczyli  swoich „ Choruszków”. Bardzo ciekawą, oryginalną wersję  scenki zaprezentowała  Marysia, ponieważ   zagrała w duecie z pacynką, której użyczała  swojego głosu. Brawo!  Zaradnie, odważnie i oryginalnie!