Home » > Kategoria główna » MAMY WIOSNĘ!

MAMY WIOSNĘ!

W czwartek nasze przedszkole zazieleniło się od wiosennych dekoracji i strojów naszych małych przedszkolaków. Wszystko to z powodu nadejścia nowej pory roku, na którą wszyscy czekaliśmy już od wielu dni. Najstarsza grupa przygotowała marzannę, aby pożegnać zimę zgodnie z tradycją. Młodsze grupy własnoręcznie wykonały kolorowe wiosenne kwiaty, które wkładały mieszkańcom Wilkowyi do skrzynek na listy. Barwny korowód wesołych, rozśpiewanych przedszkolaków wzbudzał zainteresowanie przechodniów i kierowców. Nie obyło się również bez głośnych okrzyków na powitanie wiosny. Mamy nową porę roku i będziemy się nią cieszyć każdego dnia!