Home » > Kategoria główna » Mistrzowie Matlandii

Mistrzowie Matlandii

W drugiej edycji konkursu „Mistrzowie Matlandii” wygrała klasa V naszej szkoły! Jest to konkurs ogólnopolski organizowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, który ma na celu wyłonienie klasy z najwyższą medianą punktów z rozwiązanych zadań znajdujących się w Matlandii. Konkurs trwa prawie cały rok szkolny i w tym czasie uczniowie starają się rozwiązać jak najwięcej zadań. Matematycznym mistrzom z klasy piątej oraz ich nauczycielowi panu dr Witoldowi Bożejewiczowi serdecznie gratulujemy!