Home » > Kategoria główna » Konkurs na najpiękniejszy kotylion :-)

Konkurs na najpiękniejszy kotylion :-)

12 listopada  został w naszej szkole rozstrzygnięty

konkurs na najpiękniejszy kotylion z barwami narodowymi. Jury wyróżniło i przyznało nagrody następującym osobom:

I miejsce – Norbert Taczała kl. III

II miejsce – Maria Michalska kl. IIA

III miejsce – Monika Bernard kl. I, Wiktoria Matuszak kl. IIA

Pozostałe dzieci, które wzięły udział w konkursie również otrzymały dyplomy i słodki upominek.