Home » > Kategoria główna » Robotyka z rodzicami….

Robotyka z rodzicami….

1 grudnia na zajęciach mieliśmy zaszczyt gościć rodziców naszych uczniów. Uczniowie wraz z rodzicami zostali podzieleni na grupy, którym następnie dano kilka zadań do wykonania. Każde z zadań miało na celu zbudowanie konstrukcji i przymocowanie do niej odpowiedniego czujnika, który był niezbędny do wykonania zadania. Jak widać na zamieszczonych zdjęciach, rodzice chętnie i aktywnie brali udział w zajęciach i pomagali w miarę możliwości swoim młodszym członkom zespołu w osiągnieciu zamierzonego
celu.