Home » > Kategoria główna » Spotkanie z Panem Łukaszem Witczakiem

Spotkanie z Panem Łukaszem Witczakiem

Dnia 22.04.2016r. o godz. 12:30 gościem naszym  z okazji Dnia Ziemi był p. Łukasz Witczak – doktorant w Zakładzie Ekologii Krajobrazu na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, absolwent Gimnazjum w Wilkowyi. Spotkanie zorganizowane zostało przez klasę IV w ramach jej dyżuru klasowego, wzięły w nim udział klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum. Zaproszony gość opowiadał o naszej planecie, ochronie środowiska oraz kartografii Ziemi Jarocińskiej. Dzięki ciekawym, archiwalnym mapom uczniowie dowiedzieli się jak wyglądały dawniej miejscowości naszego regionu, w jaki sposób były zagospodarowane, które tereny były zabudowane, a które zalesione. Uczniowie zadawali pytania, ciekawi byli, jak zaczęła się przygoda gościa z geografią, ekologią.