Home » > Kategoria główna » Lekcja demokracji – wybory SU

Lekcja demokracji – wybory SU

Dnia 26 września 2016r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Udział w nich wzięły  wszystkie obecne tego dnia w szkole dzieci, czyli 151 uczniów. Nad przebiegiem głosowania czuwała specjalnie do tego celu powołana komisja oraz opiekunowie SU: pani Alina Kebernik i pan Karol Michalak. Głosowanie odbyło się bez przeszkód, wszystkie głosy były ważne, co sprawdziła komisja skrutacyjna.
W skład SU weszli:
Weronika Spychaj z kl. III gimnazjum- prezydent
Monika Boguszyńska z kl. II gimnazjum – premier
Natalia Witczak z kl. IIIb
Alan Michalak z kl. II
Karolina Grzelak z kl. I gimnazjum
Aleksandra Skrzypczak z kl. IV
Maria Michalska z kl. IIIa
Wszystkim gratulujemy i życzymy owocnej pracy.