Home » > Kategoria główna » Miasto tolerancji

Miasto tolerancji

W minioną środę w Zespole Szkół ZOO odbyły się  kolejne warsztaty artystyczno-teatralne z cyklu „Tolerancja i przeciwdziałanie dyskryminacji” pod hasłem: „Miasto tolerancji”. Podczas warsztatów uczestnicy podzieleni na grupy mieli za zadanie przedstawiać sceny ukazujące zachowania tolerancyjne i antydyskryminacyjne. Prace wykonywali na dużych arkuszach papieru a narzędziami do pracy były dłonie uczestników, co miało dodatkowo charakter terapeutyczny. Podczas warsztatów dzieci i młodzież pracowała w grupach kilkuosobowych, co wpłynęło na współpracę i akceptację pomysłów innych członków zespołu.

Dzięki warsztatom powstało miasteczko tolerancji, które stanęło na korytarzu szkoły, a dzieci ustaliły, że to, jak długo będzie stało, jest miarą ich tolerancji.