Home » > Kategoria główna » Meteory

Meteory

Podczas obozu w Grecji zwiedziliśmy Meteory, które są bez wątpienia jedną z najbardziej malowniczych formacji skalnych na świecie. Ich grecka nazwa metéoros w wolnym tłumaczeniu oznacza “zawieszony w powietrzu” lub “środek nieba”. To był wspaniały dzień i niezapomniane przeżycia, ponieważ najwyższe z wyrastających w górę skał mają ponad 500 metrów wysokości. W szczycie rozkwitu działały tu aż 24 klasztory prawosławne. Do dziś aktywnych jest 6 i wszystkie z nich otwarte są dla zwiedzających. Pozostałe są w ruinie lub nie są zamieszkałe.