Home » > Kategoria główna » Owocowa zabawa

Owocowa zabawa

W grupie 5-latków była „Jesień w sadzie”. Dzieci poznawały sad – drzewa owocowe i owoce krajowe oraz egzotyczne. Wybrały się również na pobliski stragan gdzie  miały okazję obserwować wystawione owoce. Dzieci świetnie poradziły sobie z przygotowanymi zagadkami przez nauczyciela. Dzieliły nazwy owoców na sylaby i odgadywały ich nazwy. Po powrocie przedszkolaki wykonywały prace plastyczne, słuchały wierszy, uczyły się rymowanek i piosenek o owocach. Chętnie brały udział w zabawach matematycznych: przeliczały owoce i porównywały zbiory, tworzyły pary, rytmy owocowe… Podczas zabaw dydaktycznych odgadywały nazwy owoców za pomocą zmysłów: dotyku, węchu i smaku.  To była super zabawa.