Home » > Kategoria główna » Wirtualne laboratorium w naszej szkole!

Wirtualne laboratorium w naszej szkole!

Od teraz lekcje chemii w nasze szkole odbywać się będą z wykorzystaniem wirtualnego laboratorium Empiriusz, które pozwoli na przeprowadzenie doświadczeń chemicznych zalecanych do realizacji w podstawie programowej klasy 7. i 8. Doświadczenia oczywiście będą przeprowadzać uczniowie!
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii Empirusz jest doskonałym, cyfrowym, odwzorowaniem laboratorium chemicznego. W pełni wyposażone w odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne i sprzęt potrzebny do wykonywania doświadczeń chemicznych, zawsze przygotowane do przeprowadzania doświadczeń i bezpieczne dla uczniów.