Home » > Kategoria główna » Lekcja techniki -papier czerpany

Lekcja techniki -papier czerpany

Uczniowie z klasy 5,zostali postawieni przed nie lada wyzwaniem….a mianowicie przed ręcznym wytworzeniem papieru czerpanego. Ale co to takiego….jest to rodzaj papieru wytwarzanego w procesie czerpania, na który składa się etap wyodrębnienia pojedynczych włókien z surowców roślinnych, oraz etap formowania papieru z wodnej zawiesiny włókien i odwadnianej na sicie, w naszym przypadku na kartonowym okienku. Bawiliśmy się świetnie tego dnia. Była to nowa technika, która pobudziła nas do aktywnego, wspólnego działania.