Home » > Kategoria główna » KREATYWNE ZAJĘCIA

KREATYWNE ZAJĘCIA

 Od września realizowane są w szkole zajęcia rozwijające kreatywność. Jest to szansa dla dzieci na wszechstronny rozwój.

Grupa uczniów uczestniczy w zajęciach kształtujących ich aktywność i kreatywność. Od września wspólnie realizują projekty, których są pomysłodawcami i realizatorami. Są już pierwsze efekty – stworzyli artystyczny obrazek i drewniane sowy. Wspieranie postaw twórczych i prospołecznych, rozwijanie osobowości uczniów, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie. To tylko część celów działań skierowanych   do dzieci i młodzieży w ramach zajęć rozwijających kreatywność. W zajęciach rozwijających kreatywność może uczestniczyć każdy  uczeń, który przejawia rzeczywiste zainteresowanie i aktywność.